Vezmou do armády s artrózou kloubů 1 a 2 stupně

Hlavní Kukuřice

Artróza je degenerativní-dystrofické onemocnění kloubů s destrukcí kloubní tkáně a deformací kostí. Je doprovázen bolestivým syndromem během cvičení, omezenou pohyblivostí kloubů, chrupavkami a svalovým napětím v oblasti kloubů. S přidáním zánětlivého procesu je možný otok, lokální hypertermie a zvýšená bolest. V medicíně se rozlišují 4 formy onemocnění, z nichž některé nejen způsobují nepohodlí člověka, ale také ukládají určitá omezení fyzické činnosti a profesionální činnosti. Mnozí se proto zajímají o otázku, zda jsou vzati do armády s artrózou?

Kategorie trvanlivosti

V průběhu vojenské lékařské komise je branci přiřazena jedna z kategorií fitness:

 • Dobrý;
 • B - vhodné s nevýznamnými omezeními;
 • B - omezené použití (nevyvolává se v době míru);
 • G - dočasně fit (přiděleno do konce období zotavení pro rekruty, kteří podstoupili operaci);
 • D - nepodléhá branné povinnosti.

Fáze artrózy

Patologie se vyvíjí postupně ve 4 fázích. V 1. stadiu onemocnění není doprovázeno výraznou klinikou - pacient může někdy během pohybu slyšet prasknutí kloubu. Může se objevit bolestivý syndrom, který zmizí sám.

Fáze 3 je doprovázena 80% ztenčením kloubní tkáně a zmizením kloubního prostoru. Kosti jsou pokryty osteofyty. Bolestivý syndrom je zastaven léky.

Ve 4. stupni je chrupavka úplně zničena. Léková terapie je neúčinná - k výměně kloubu je nutný chirurgický zákrok.

Vezmou do armády artrózu?

Kategorie vhodnosti je přidělena během vojenské lékařské komise na základě stupně vývoje patologického procesu a doprovodných nemocí. K diagnostice artrózy a jejího stadia je předepsán rentgen.

Artróza 1-2 stupně

Artróza 1 a 2 stupně není kontraindikací pro odvod, zatímco branec by neměl mít výrazný bolestivý syndrom a kloubní lumen by neměl být větší než 4 mm.

V případě artrózy 1. stupně je přiřazena kategorie „A“ a v případě artrózy 2. stupně kategorie „B“.

Artróza nohy

Degenerativní-dystrofické změny v noze jsou výsledkem předchozích poranění, zánětu nebo plochých nohou. 1-2 stupně nemoci nejsou omezením služby.

Deformující artróza

Deformační forma patologie ovlivňuje velké spojovací prvky. Ve stadiu 1 choroby je přiřazena kategorie „A“ nebo „B“.

Ve stádiu 2 artrózy se společnou mezerou ne 4 mm má branec omezené použití a nemůže v době míru sloužit v ozbrojených silách.

Artróza kyčelního kloubu

Koxartróza je doprovázena dystroficko-degenerativními změnami v kyčelním kloubu. Je doprovázeno závažnými příznaky, které doprovází bolest v páteři v důsledku nesprávného zatížení, asymetrie kyčelních kostí a svalová atrofie.

Při diagnostice artrózy kyčelního kloubu s kloubním prostorem 2–4 mm je chlapci přiřazena kategorie „B“. Pokud je vůle menší než 2 mm, vydává se výjimka z provozu - kategorie „D“.

Artróza kotníku

Artróza artikulace kostí dolních končetin s nohou 1. stupně neomezuje vojenskou službu. S rozvojem onemocnění a jeho přechodem do 2. stupně však kloubní lumen klesá na 4 mm. V tomto případě není mladý muž povolán.

Talonavikulární artróza

Tento typ artrózy kloubu je doprovázen tvorbou silných výrůstků na kloubu a kostní tkáni. Již ve fázi 2 se pacient potýká se syndromem silné bolesti a omezenou pohyblivostí. Proto je v této fázi člověk zcela osvobozen od služby v ozbrojených silách, protože jakákoli fyzická aktivita je pro něj kontraindikována..

Artróza kolene

Artróza kolenního kloubu 1. stupně není kontraindikací pro vojenskou službu, protože zde není klinika a není narušena kloubní pohyblivost.

Již ve fázi 2 však může být mladému muži přidělena kategorie G nebo B. K tomu jsou nutné následující indikace: artróza kolenního kloubu o 2-3 stupních, komplikovaná kyfózou (ploché nohy, osteofyty o průměru větším než 1 mm).

Artróza ramen a loktů

Tato forma artrózy je diagnostikována jen zřídka. V 1. stadiu onemocnění je branec uznán za částečně způsobilého pro službu v ozbrojených silách. 2 stupně artrózy ramenních a loketních kloubů, mladý muž je zcela osvobozen od hovoru.

Zohledňuje se umístění degenerativně-dystrofických procesů, jejich stupeň, závažnost kliniky a přítomnost souběžných onemocnění..

 • Legislativa ve vojenských zákonech se často mění, takže informace někdy zastarávají rychleji, než je můžeme aktualizovat na webových stránkách.
 • Všechny případy jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Základní informace nezaručují řešení vašich konkrétních problémů.

Proto pro vás nepřetržitě pracují odborní konzultanti! Zeptejte se prostřednictvím formuláře (níže) nebo online chatu

Velké klouby a armáda

Jedná se o vzácné (méně než 3krát ročně) dislokace velkých kloubů (například ramenního kloubu), které vznikají při malé fyzické námaze, s těžkou nestabilitou (uvolněním) nebo opakovanou synovitidou kloubu, doprovázenou mírnou atrofií svalů končetin; osteomyelitida se vzácnými (jednou za 2 - 3 roky) exacerbacemi v nepřítomnosti sekvestrálních dutin a sekvestrátorů (proces osteomyelitidy se považuje za úplný při absenci exacerbace, sekvestrálních dutin a sekvestrátorů po dobu 3 nebo více let); deformující artróza v jednom z velkých kloubů bolestí; hyperostózy, které brání pohybu končetiny nebo nosí vojenské uniformy, boty nebo vybavení; přetrvávající kontraktury jednoho z velkých kloubů s mírným nebo středním omezením rozsahu pohybu.

Zvažme tento článek podrobněji..

První pododstavec pro střední funkční poruchy v souladu s čl. 65 je výrazná nestabilita ramenních a kolenních kloubů. Dislokace ramenního kloubu mohou být: jednoduché a víceplanární, - jejichž příčinou je nejčastěji silná fyzická námaha. Například v mladém věku se vyskytují u sportovců, u obézních lidí, u pracovníků s velkým zatížením páteře a kloubů. K dislokacím dochází také v důsledku náhlých pohybů, dědičné predispozice k problémům s klouby. Pro certifikaci této choroby musíte shromáždit určitou základnu důkazů - lékařské ukazatele. To je obzvláště důležité, protože branec má velmi vysokou pravděpodobnost společného selhání ve vojenském životě..

Pokud se branec vztahuje na traumatologii s dislokací kloubů několikrát ročně, pak k získání kategorie „B“ stačí poskytnout výsledky více než tří případů léčby tohoto onemocnění. A v případě vykloubení kolenního kloubu musí být potvrzen stupeň poškození. K dosažení této kategorie vhodnosti musí být dislokace kolenního kloubu 2 nebo 3 stupně:

 1. Společné studie ukazují rozdíl mezi holenní a stehenní plochou 5-10 mm; zkřížený vaz je vážně poškozen - s takovým zraněním je přiřazena dislokace kolene 2. stupně.
 2. Dislokační patologie s vážnými důsledky: rozdíl mezi holenní a stehenní plochou je již 10 mm a je doprovázen rupturou křížového vazu (přední, zadní nebo obojí současně).

Odvedenec bude muset poskytnout výsledky rentgenového záření v boční projekci (jako nejúčinnější studie).

Relapsy dislokací se vyvíjejí v důsledku nedostatečné doby odpočinku poškozeného kloubu. Existují případy, kdy malá (zanedbatelná) fyzická námaha (úsilí) na rameni, určitý specifický pohyb v kloubu může vést k vykloubení. Ovlivňujícími faktory mohou být také nerovnoměrný růst kostí, rozvoj akutní artritidy, chronická revmatoidní polyartritida, osteomyelitida..

Nestabilita patelu je mnohem méně častá než jiné typy dislokací, zejména kvůli anatomickým vlastnostem struktury kolena. Dislokace je doprovázena prasknutím kloubního pouzdra a vazů. Patelární dislokace a její důsledky jsou na rentgenovém snímku dobře definovány.

Odvedenec nebude schopen plně sloužit s takovými nemocemi, proto mu byla po potvrzení pravidelné nestability kloubů přidělena kategorie způsobilosti „B“ a je mu vydáno vojenské ID, aniž by sloužil na odvodu.

Další bod znamená uvolnění nebo odložení z armády za přítomnosti deformující artrózy v kterémkoli z velkých kloubů těla. V počátečním stadiu může být bolest při artróze snesitelná - zvyšuje se chůzí a pohybem a klesá se snížením motorické aktivity. S rozvojem onemocnění je bolest již trvalá. Artróza je nebezpečná postupnou destrukcí chrupavky s následnou destrukcí kostí.

Primárními příznaky nemoci u brance mohou být:

 • ranní ztuhlost v koleni;
 • vzácná bolest;
 • přítomnost subluxací;
 • klikání s určitými pohyby v kloubu;
 • zaseknutí kloubu v určité poloze.

Přeskočení léčby nemoci včas v počátečních stádiích se choroba dostane do závažnější, kdy je poškozen kloub jako celek a jeho okolní tkáně. Potvrzení onemocnění by mělo být založeno na chronickém průběhu onemocnění s neúčinnou léčbou (časté exacerbace, podstoupení léčby v nemocnici).

V souladu s předpisy Seznamu nemocí lze kategorii B použít v případech opakovaných dislokací - tj. S vysokou pravděpodobností zranění vojáka. Naši specialisté však mohou věnovat pozornost komplikacím v důsledku i jedné dislokace:

 • poranění brachiálního plexu
 • ischémie nohy a bérce
 • poranění sedacího nervu
 • snížená citlivost nohou
 • nekróza kloubního konce kosti
 • deformující artróza
 • cysty, otoky tkání
 • zničení kloubních konců kostí
 • ankylóza kloubů

To znamená, že cílem lékaře je identifikovat všechna doprovodná poranění, jakékoli abnormální změny v kloubu a systému kapsulárně vazivového aparátu. Pro diagnostiku nemocí podle čl. 65 branec provádí studii o anamnéze, je vyslán na rentgenové snímky kloubu v různých projekcích, artrografii, tomografii.

Stejný pododstavec zahrnuje snížení úplného omezení pasivních pohybů v kterémkoli z velkých kloubů těla. Je definována jako neschopnost úplně ohnout / narovnat končetinu. Možnost použití síly klesá - ztrácí se síla paží a nohou (atrofie svalů se zmenšením velikosti), je pozorována neustálá slabost končetin. Lékař, specialista na výcvik branců pro přechod na vojenskou brannou komisi, pomůže určit stupeň kontraktury.

Bod „B“ článku 65 implikuje drobné poruchy velkých kloubů těla. Během vyšetření se bere v úvahu přítomnost řídkých dislokací (až 3krát ročně) kloubů, čéšky nebo klíční kosti. Osteomyelitida by měla být potvrzena občasnými exacerbacemi (jednou za dva až tři roky) a mělo by také existovat omezení pohybu končetin (kontraktura).

Vlastnosti samotné osoby ovlivňují stanovení stupně roztažnosti pojivové tkáně, a proto lékař během vyšetření nejprve určí individuální náchylnost k onemocnění, jak snadno jsou klouby pohyblivé. Díky tomu jsou měření samozřejmě velmi individuální. Specialisté z PrizyvaNet.ru upozorňují brance na zvláštnosti lékařského výzkumu. Míru poškození tkání kloubu určujeme výsledky MRI a poškození kostních struktur - rentgenovými snímky. Pokud chcete, aby se komplexní diagnostika připravila na průchod vojenské lékařské komise, obraťte se na naše specialisty: lékaře a právníky. Bezplatná online konzultace je k dispozici komukoli.

Artróza kloubů - berou se do armády??

V lékařské praxi je artróza rozdělena do několika typů. Odvedenec s významným poškozením kloubů by měl věnovat pozornost článku 65 Seznamu nemocí, který se zabývá chorobami, které ničí kloub - jedná se o osteoartrózu (koxartróza, gonartróza).

Pokud se onemocnění "osteoartróza" vyvíjí v kolenním kloubu, pak se toto onemocnění nazývá gonartróza. Diagnóza „koxartróza“ je dána branci s deformující se lézí artrózy kyčelního kloubu.

Deformující artróza, jinak známá jako osteoartritida, je charakterizována opotřebením kloubní chrupavky, vyvíjí se po poranění, někdy na pozadí zánětlivého procesu. V kombinaci s typickými příznaky onemocnění může mít branec také dysplázii pojivové tkáně. Diagnóza onemocnění kloubů u branců může zahrnovat řadu lékařských vyšetření, jmenovitě: elektromyografii, reovasografii, podografii a radionuklidové skenování. Nejčastěji se však používá rentgenografie. K určení závažnosti onemocnění může lékař použít klasifikaci Kosinskaya.

Nejsou povoláni do armády s gonartrózou a osteoartritidou 2 nebo více stupňů, přičemž je nutné potvrdit zúžení kloubního prostoru vývojem hnisavých infekčních procesů (osteomyelitida).

Při dysplázii kloubů se neberou do armády, pokud je doprovázena nevratnými procesy velkých kloubů, má branec právo získat vojenský průkaz ze zdravotních důvodů. Lékař IHC může také věnovat pozornost přítomnosti souběžných onemocnění, například plochých nohou a některých dalších, které znemožňují vojenskou službu..

Artróza - vezmou do armády?

Artróza je spojena s destruktivními procesy tkáně chrupavky, v důsledku čehož klouby přestávají správně fungovat a narušují normální lidský život. Patologické změny jsou častěji diagnostikovány po 40 letech, ale v posledním desetiletí byl u mladých lidí diagnostikován stále větší počet diagnóz s takovým onemocněním. Současně se stává naléhavou otázkou, zda jsou přijati do armády s artrózou nohy nebo kolenního kloubu.

Co vede návrhovou desku?

V případě artrózy chodidla nebo kolenního kloubu rozhoduje o konečném rozhodnutí o možnosti branné povinnosti do armády návrhová komise. Vojenská lékařská prohlídka se provádí na základě vlády Ruské federace č. 565, jejíž poslední změny nabyly účinnosti v březnu 2017.

Dokument obsahuje rozdělení do 16 tříd, část o artróze chodidel, kolen a obratlů patří do 13. třídy. Obsah je uspořádán podle následujícího principu:

 • sériové číslo;
 • název choroby;
 • kategorie určující způsobilost pro armádu.

Za každým z článků jsou podrobné informace o kritériích, na jejichž základě je vynesen verdikt. Podle stupně způsobilosti pro službu se rozlišuje 5 kategorií. Kategorie A znamená úplnou vhodnost, B - existence menších omezení, C - osvobození od armády a zařazení do zálohy, D - hovoří o dočasné nezpůsobilosti, D - zcela osvobození od služby.

Vedle dopisu komise přiděluje čísla od 1 do 4, což znamená příležitost sloužit v určitých jednotkách. Číslo 1 znamená speciální jednotky. Když je položena otázka, zda jsou přijímáni do armády s artrózou chodidla nebo kolenního kloubu 1. stupně, odpověď zní ne. Abyste v nich mohli sloužit, musíte mít „ideální“ zdraví.

Jak je nemoc vyvolána u osob vojenského věku?

Dynamika posledních let jasně ukazuje růst vývoje artrózy kolen a jiných typů kloubů u mladých lidí, dokonce iu adolescentů. Hlavním důvodem pro vývoj patologických změn v kloubech jsou poranění a dysplázie..

Pravděpodobnost vzniku patologie kloubu nohy nebo kolenního kloubu se zvyšuje v následujících případech:

 • přítomnost zranění v minulosti, zlomenin kostí, vyvrtnutí;
 • profesionální sporty, včetně vzpírání, hokej a fotbal;
 • přenesený zánět, který způsobil komplikaci;
 • abnormality ve vývoji kloubů vrozené povahy.

Aby stanovil přesnou diagnózu a objasnil, zda je přijat do armády, absolvuje branec lékařskou prohlídku lékaři, jako je rentgenolog, revmatolog nebo traumatolog. Stupeň artrózy je detekován na základě rentgenových snímků, které ukazují stupeň kostního růstu osteofytů a velikost zúžení kloubního prostoru.

Artróza 1. stupně: jsou vzati do armády

Artróza 1. stupně chodidla nebo kolenního kloubu je považována za počáteční fázi onemocnění. Zevně se patologické změny v tkáních chrupavky neobjevují a mohou zůstat dlouho bez povšimnutí. U mladých lidí ve vojenském věku jsou hlavními příčinami destrukce kloubů předchozí zranění, nadváha nebo narušení metabolických procesů. Současně může člověk slyšet pravidelnou krizi, pociťovat bolest po fyzické námaze, nepohodlí při změně počasí.

Navzdory velkému podílu pravděpodobnosti závažnější formy onemocnění v budoucnu není diagnóza artrózy 1. stupně důvodem k poskytnutí odpočinku od armády nebo k úplnému havarijnímu stavu skupiny. V tomto případě je branci přiřazena skupina B, což znamená příležitost sloužit, ale ukládá určitá omezení.

Ve většině případů jsou branci s artrózou 1. stupně považováni za vojáky 3. kategorie. Pro mladého člověka to znamená možnost stát se řidičem nebo členem posádky pozemního zařízení, účastnit se nošení stráže.

Artróza 2. stupně: považuje se za službu

Při absenci včasné léčby degeneruje artróza chodidla nebo kolenního kloubu 1. stupně v průběhu času do 2. stupně. Takové změny v kloubu jsou jasně viditelné na rentgenovém snímku a jsou spojeny s významným snížením kvality života pacienta. U mladého člověka může docházet k občasné bolesti a omezené pohyblivosti kloubů. Ve většině případů můžete vizuálně pozorovat přítomnost edému a ložisek zánětu..

To, zda berou do armády artrózu 2. stupně kolenního kloubu, závisí na povaze průběhu onemocnění a závažnosti příznaků. Návrhová deska bere v úvahu následující nuance:

 • stupeň deformace kostní tkáně;
 • zhoršení chrupavky;
 • velikost zúžení kloubního prostoru;
 • přítomnost souběžných onemocnění.

S malými deformacemi chrupavky a kostní tkáně je mladý muž povolán do armády s omezením služby. S výraznými deformitami a příznaky artrózy 2. stupně je rozhodnuto o osvobození od vojenské služby. V tomto případě jsou dodržena následující kritéria:

 • vhodnost pro předpis skupiny B - v případě deformity kloubu, kde je kloubní prostor široký 2 až 4 mm;
 • nevhodnost při jmenování skupiny D - s výraznými příznaky artrózy, přítomností kostních výrůstků na povrchu kostí kloubu a kloubní mezery menší než 2 mm.

O vstupu do armády se rozhoduje na základě závěrů lékařů a předložených výsledků zkoušek.

Artróza 3. stupně: otázka odvolání

Artróza chodidla nebo kolenního kloubu stupně 3 je spojena s přítomností neustálé bolesti v životě osoby s takovou diagnózou. Rentgen jasně ukazuje významné zmenšení velikosti kloubní mezery a deformaci povrchu kostí.

Přítomnost diagnózy artrózy 3. stupně kolena nebo jiného kloubu ukládá zákaz vojenské služby. Toto omezení je způsobeno skutečností, že osoba s touto diagnózou pociťuje silné bolestivé nepohodlí v důsledku vážných poruch fungování pohybového aparátu. Fyzická aktivita pro lidi s destrukcí chrupavkové tkáně je hlavní kontraindikací.

Jsou přijímáni do armády s artrózou rukou nebo nohou??

Osteoartróza se může objevit v různých kloubech lidského těla a často postihuje ruce a nohy. V současné době nejsou změny v chrupavčité tkáni rukou současnými pravidly považovány za důvod k získání odpočinku od armády. V takovém případě bude provedena rezervace, sto rekrutů může být uznáno za nevhodné pro službu:

 • za přítomnosti souboru porušení funkce končetiny;
 • s problémy ve výživě tkání;
 • zhoršené zásobování krví.

Kategorie D pro artrózu nohy je přiřazena pouze s výraznou deformací kloubů, které jsou nevratné. Současně je pro získání statusu nezpůsobilého k provozu nutná přítomnost doprovodného onemocnění, kterým jsou ve většině případů ploché nohy.

Výsledkem je, že verdikt „vyhovující“ je založen na mnoha faktorech. Uznání brance jako částečně způsobilého pro službu nebo uložení zákazu je možné s vážnými deformacemi kloubů nohy, které jsou ve většině případů pozorovány u artrózy 3. stupně. Zjevné deformity kloubů 2. stupně mohou sloužit jako důvod pro získání stavu nevhodnosti pro armádu, ale ve většině případů musí být přítomny další nemoci nohy.

Zvláštní nuance

Při zvažování povahy onemocnění jsou brány v úvahu všechny okolnosti. Patologické změny v kolenním kloubu se nejčastěji vyvíjejí v důsledku poranění kolena, zánětu nebo poškození menisku. Riziko artrózy u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok k odstranění menisku, je poměrně vysoké a je 9 případů z 10.

Podle současných pravidel není artróza 1. stupně překážkou vojenské služby, i když dochází k řídnutí menisku nebo k jeho odstranění. Při patologických změnách 2. stupně je možné získat skupinu nevhodnosti, když je kloubní prostor zúžen o vzdálenost menší než 4 mm.

Zvláštní kategorii případů ponechávají situace, kdy byla během branné doby nebo dříve provedena operace kolenního kloubu. Odvedenec je v tomto případě osvobozen od vojenské služby po dobu 6 měsíců. Poté se opakuje proces absolvování lékařské komise a komise rozhoduje na základě úspěšnosti léčby artrózy kolenního kloubu.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím komise o vhodnosti vojenské služby může branec vždy podat stížnost u vyššího orgánu. Složitost artrózy spočívá ve skutečnosti, že je často obtížné rozlišit mezi stupněm artrózy a povahou vývoje patologických změn v chrupavkových a okolních tkáních chrupavky, nelze předvídat.

Osteoartróza chodidla nebo kolenního kloubu ne vždy umožňuje získat odpočinek od vojenské služby. Skupinu nevhodnosti je možné získat pouze za přítomnosti výrazných deformací kloubů, které se staly důvodem nemožnosti jejich normálního fungování. Diagnóza artrózy stupně 3 ukládá zákaz vojenské služby. Získání záporné nebo pozitivní odpovědi na otázku, zda jsou přijati do armády s artrózou 2. stupně, závisí na stupni a povaze patologických změn.

Vezmou do armády artrózu?

Artróza je onemocnění způsobující destrukci chrupavky, která způsobuje silnou deformaci kloubů. Patologie se nejčastěji projeví po 40 letech, ale někdy k ní dochází v mladém věku. Dokonce i pro ty, kterým je pouhých 17-19 let.

Artróza není absolutní kontraindikací pro vojenskou službu, ale některé její fáze a formy (v závislosti na zapojených kloubech) osvobozují brance ze služby. V počáteční fázi můžete podezření na onemocnění, pokud víte o příznacích:

 • poškozené oblasti reagují na prudkou změnu počasí: objeví se bolestivá bolest, bolesti, nepohodlí;
 • v oblasti postižených kloubů vzniká bolest při jakékoli fyzické námaze, která v klidu ustupuje;
 • nemoc postupuje, bolest se může objevit i v noci a ráno se ztuhne;
 • ve stadiích 2-3 onemocnění je pohyblivost omezená, relapsy způsobují znatelnou bolest, nelze tento stupeň patologie ignorovat.

V průběhu času se klouby deformují, chůze člověka se mění. Ale v tomto stadiu onemocnění je diagnóza zpravidla již stanovena..

Společná profylaxe.

Opravte tkáň chrupavky v kloubech bez operace!

Fáze vývoje patologie

Lékařské zdroje identifikují 3-4 stupně vývoje artrózy. V počáteční fázi je tedy téměř nemožné jej detekovat a příznaky nejsou výrazné. Pacient začíná křupat, praskat, když se poškozená oblast pohybuje, někdy se objeví bolesti, které projdou bez užívání léků. Nemoc je objevena náhodou při studiu dalších patologií.

Druhá fáze je charakterizována přítomností nevratných změn, začíná proces deformace, společný prostor se smršťuje. V této fázi je pohyblivost poškozených kloubů výrazně omezena. Bolestivé pocity zřídka zmizí bez léčby.

Ve třetí fázi je chrupavka opotřebovaná o 70-90%, lumen v obrazech zmizí a kosti jsou pokryty výrůstky - osteofyty. Bolest je tak nepříjemná, že pacient potřebuje kortikosteroidní injekce.

Čtvrtým stupněm je úplné zničení chrupavky, neúčinnost jakýchkoli léků a potřeba chirurgického zákroku. Nejčastěji v této fázi je zničená chrupavka nahrazena umělou.

Almag-01 pro artrózu kloubů

Zařízení Almag pomáhá proti artróze, pokud je používáno systematicky, střídmě a správně...

Vezmou do armády artrózu?

Stupeň onemocnění a typ postižených kloubů jsou hlavními faktory, které určují vhodnost brance sloužit v armádě. Pokud má mladý muž podezření na artrózu, musí podstoupit rentgenové vyšetření.

Se získanými výsledky dále odvedenec odchází k diagnóze k lékaři. Rentgen ukáže, jak moc se změnil lumen kloubu, ať už existují výrazné výrůstky.

Zda je někdo povolán nebo ne, závisí na doprovodných poruchách: ploché nohy, kyfóza, osteochondróza.

Vhodnost je také ovlivněna takovým faktorem, jako je průběh onemocnění. Silná bolest, ztuhlost a neschopnost normálně se pohybovat vedou ke zvýšenému opotřebení kloubů. V tomto případě nejsou povoláni do armády..

S artrózou 1 a 2 stupně

Artróza 1. stupně se nepovažuje za kontraindikaci vojenské služby. Avšak pouze v případě, že velikost kloubního prostoru je větší než 4 mm a pacient se neobává akutních příznaků. Nemoc by neměla postupovat rychle.

U stupně 2 zůstává otázka kontroverznější, protože při absenci akutních příznaků a kloubního prostoru více než 4 mm zůstává vhodnost. Ale v této fázi se nejčastěji zvyšuje nepohodlí a rentgenové záření se mění. Mládež je zařazena do kategorie B - omezena na odvod v případě nepřátelství.

Vezmou do armády s artrózou nohy

Artróza nohy se vyvíjí po traumatu nebo v důsledku vrozené anomálie - plochých nohou. Někdy jsou příčinou zánětlivá onemocnění. Pokud stupeň nepřekročí 2, pak je osoba nejčastěji uznána za způsobilou k výkonu služby..

Lidé jsou považováni za nezpůsobilé, pokud dojde k deformaci patní kosti, vyvinula se osteoartróza a maximální úhel Beleru byl 10 stupňů.

Kardinální řešení všech společných problémů.

Obnovuje poškozené tkáně a plně obnovuje zdraví a funkčnost kloubů.

Deformující artróza a armáda

Deformační forma onemocnění často postihuje velké klouby. Pokud šířka kloubního prostoru není větší než 4 mm, považuje se branec za omezeně zdatného a dostává kategorii B. Bude moci být přijat, pokud začne nepřátelství.

Artróza kyčelního kloubu a armády

Koxartróza je degenerativní změna kyčelního kloubu. Protože chrupavka patří k velkým kloubům, onemocnění se vyvíjí velmi pomalu a může trvat roky, než se objeví první příznaky. Bolestivost s lézemi kyčelních prvků je velmi silná.

Téměř vždy, při koxartróze, změnách chůze, křehkosti, pohyblivosti je vážně omezena.

Takové změny způsobují nesprávné zatížení páteře, což vede k rozvoji skoliózy, svalové atrofii a asymetrii kyčelních kostí. Výjimka z branné povinnosti je možná, pokud:

 • klouby jsou ovlivněny deformující artrózou, mezera dosahuje 2-4 mm, ne více (je umístěna kategorie B);
 • patologie je velmi výrazná a doprovázená deformací osy nohou od 5 stupňů, zatímco šířka kloubního lumenu je menší než 2 mm (mladý muž je zcela zbaven služby).

V ostatních případech je kontroverzní otázka vyřešena komisí, pokud dojde k onemocnění v počáteční fázi, lze osobu zavolat.

Artróza kotníku a armáda

V případě artrózy kotníku jsou do armády odebrány pouze v případě, že šířka kloubního prostoru je větší než 4 mm a pacient nemá deformaci. To znamená, že patologie by měla pokračovat ve fázi 1 bez komplikací. Chcete-li být osvobozeni, musíte získat spolehlivou diagnózu.

Artróza talonavikulárního kloubu 2. stupně a armády

Při artróze talo-scaphoidního kloubu 2. stupně dochází k silným změnám a růstům na kostech. Pacient trpí omezenou pohyblivostí a bolest je mnohem silnější než při porážce velkých kloubů.

Mladý muž je od volání osvobozen, protože tato forma patologie je akutnější než artróza 2. stupně, která postihuje jiné klouby. Se zničením talonavikulární chrupavky je pacient zcela kontraindikována fyzická aktivita - skákání a běh.

Artróza a depozice solí

Artróza nebo osteoartróza, jak se v medicíně běžně říká, je spojena s metabolickými poruchami. Specifičnost patologie spočívá v poškození subchondrálního...

Artróza kolene

Rekruti mají často artrózu kolenních kloubů, kterou komplikují doprovodná onemocnění - kyfóza a ploché nohy. Po lékařské prohlídce a diagnostice může mladý muž doufat v kategorii „nehodí se“, pokud dojde k závažné deformitě nebo lumen kloubu je menší než 4 mm. Rozdíl lze také odhadnout jako procento: při zúžení o 50% nebo více není člověk vhodný pro vojenskou službu. Nemůžete zavolat mladého muže, pokud začal proces tvorby osteofytů v kolenním kloubu a dosáhly průměru 1 mm nebo více.

TIBETTEA - léčivá tibetská sbírka

Řeší většinu společných problémů.

Během 28 dnů tibetská sklizeň regeneruje chrupavku a pojivové tkáně kloubů!

V počátečním stadiu nemoci bude mladý muž převezen do armády za předpokladu, že neexistují výrazné bolestivé příznaky, zánět a omezení pohyblivosti.

Artróza ramen a loktů

Tato forma onemocnění je vzácná, diagnóza „částečně platná“ se stanoví pouze v případě počáteční formy onemocnění. Při artróze 2. stupně je pacient odepsán z vojenské služby.

Co dělat, když vás stále volají?

Proti rozhodnutí vojenského úřadu pro registraci a zařazení je možné se odvolat podle Ústavy Ruské federace, článku 46. Je možné se odvolat u soudu. K odvolání proti rozhodnutí komise je nutné připravit kompletní seznam dokumentů potvrzujících neopodstatněné přiřazení kategorie „dobrý“.

K tomu je nutné shromáždit názory lékařů, rentgenové záření a také vypracovat žádost o odvolání. Je důležité si uvědomit, že pokud osoba vstoupila do služby a byl jí udělen titul „soukromý“, nebude se moci proti hovoru odvolat. Pokud je stížnost podána pouze za účelem odložení hovoru a mladý člověk k tomu nemá zdravotní důvody, může se situace zhoršit. Proti rozhodnutí návrhové komise se můžete odvolat do 3 měsíců od data rozhodnutí vojenského úřadu.

Artróza 2 stupně a vyšší v některých případech omezuje vhodnost brance sloužit v armádě. Abyste se ujistili, že existuje patologie, je nutné podstoupit úplné vyšetření a diagnostikovat ve státní poliklinice.

 • Domov
 • obecná informace

POZOR: všechny informace poskytované na tomto webu jsou zveřejňovány pouze pro informační účely. Pokud se uchýlíte k samoléčbě, můžete poškodit své zdraví. Před použitím informací přečtených na webu se poraďte se svým lékařem!
Obrázky zveřejněné na webu jsou převzaty z otevřených zdrojů. Pokud vlastníte autorská práva na jakékoli multimediální soubory, napište nám a my problém okamžitě vyřešíme.

Vojenská služba s diagnózou artrózy prvního stupně

Degenerativně-dystrofické změny v kloubu se nazývají artróza. V zásadě se tato nemoc objevuje u lidí blíže 40 let. Podle lékařských statistik však v posledních desetiletích artróza postihuje stále více mladé lidi ve věku před odběrem. Zda jsou tito mladí muži s artrózou přijati do armády, záleží na členech lékařské komise.

Příčiny výskytu

Skutečnost, že artróza je „mladší“, je z velké části vinou samotných adolescentů, kteří mají špatné návyky - kouří a zneužívají alkohol. Další kategorií lidí s tímto onemocněním jsou pacienti s genetickou predispozicí..

Nejběžnější příčiny onemocnění jsou následující:

 1. vrozená dysplázie kloubů, která nebyla v dětství vyléčena;
 2. trauma (zlomeniny, podvrtnutí, vykloubení);
 3. zvýšené namáhání kloubů v důsledku nadměrného sportu;
 4. zánětlivé procesy, které vedly k různým komplikacím.

Pokud má branec nadváhu a vede nesprávný životní styl, zvyšuje se riziko artrózy.

Fáze nemoci

Existuje několik stadií artrózy:

 1. Artróza prvního stupně. Armáda je docela možná. Osoba si nemusí všimnout skřípání kloubů při pohybu a nepohodlí při chůzi. Rentgenové snímky ukazují osteofyty ne více než 1 mm od kloubního prostoru, jejichž zúžení je 50%.
 2. Druhý stupeň onemocnění. Je charakterizována silnou bolestí, křupání je stále viditelnější díky tomu, že se kloubní prostor zužuje, dochází k deformaci kloubů.
 3. Třetí stupeň. Chrupavka se ztenčuje, kloub zůstává nechráněný a na kostech se tvoří velké výrůstky - osteofyty. Bolest následuje člověka i v klidném stavu. Pokud nezačnete léčbu, pacient čelí invaliditě.
 4. Čtvrtý stupeň. Léky proti bolesti nepomáhají. Je nutné nahradit zničený kloub endoprotézou.

V jakékoli fázi onemocnění je nutné se vyvarovat těžké fyzické námahy, nikoli podchlazení, vést zdravý životní styl a provádět komplexní léčbu..

Nábor kategorií

Aby bylo možné určit, zda je mladý člověk způsobilý pro službu, je nutné podstoupit důkladné vyšetření. Poté určí lékařská komise na základě nařízení o vojenské lékařské prohlídce možnost služby v armádě. Příloha k tomuto dokumentu má dlouhý název, který se jednodušeji nazývá „Seznam nemocí“. Články 65, 68 a 85 konkrétně popisují všechna stadia nemoci a určují připravenost brance sloužit v řadách ozbrojených sil..

Podle tabulky uvedené v dokumentu existují následující kategorie:

 1. Kategorie A. Plně vhodný pro vojenskou službu. Diagnóza artrózy není potvrzena.
 2. Kategorie B. Podléhá vojenské službě s určitými omezeními. Odvedenec půjde do armády s 1 stupněm artrózy.
 3. Kategorie B. Omezeno pro vojenskou službu. Mladý muž nebude nucen sloužit v době míru, ale ve válce se může dostat do výzbroje. Tato kategorie zahrnuje pacienty, kteří mají patologické poruchy v kloubu a šířka kloubního prostoru není větší než čtyři mm.
 4. Kategorie D. Dočasně nepoužitelné. Přicházejí mladí muži, jejichž nemoc je dočasná. Po ošetření může lékařská komise rozhodnout o vojenské službě.
 5. Kategorie D. Nevhodné pro vojenskou službu. Lidé s diagnostikovanou artrózou v kloubech střední části chodidla, doprovázenou silnými bolestmi, jsou zcela osvobozeni od vojenské služby. Také mladí lidé se zdravotním postižením nepodléhají odvodům..
 1. Kategorie A. Plně vhodný pro vojenskou službu. Diagnóza artrózy není potvrzena.
 2. Kategorie B. Podléhá vojenské službě s určitými omezeními. Odvedenec půjde do armády s 1 stupněm artrózy.
 3. Kategorie B. Omezeno pro vojenskou službu. Mladý muž nebude nucen sloužit v době míru, ale ve válce se může dostat do výzbroje. Tato kategorie zahrnuje pacienty, kteří mají patologické poruchy v kloubu a šířka kloubního prostoru není větší než čtyři mm.
 4. Kategorie D. Dočasně nepoužitelné. Přicházejí mladí muži, jejichž nemoc je dočasná. Po ošetření může lékařská komise rozhodnout o vojenské službě.
 5. Kategorie D. Nevhodné pro vojenskou službu. Lidé s diagnostikovanou artrózou v kloubech střední části chodidla, doprovázenou silnými bolestmi, jsou zcela osvobozeni od vojenské služby. Také mladí lidé se zdravotním postižením nepodléhají odvodům..

V závěru, který komise učiní, je vedle písmene uvedeno číslo od 1 do 4. Určuje, kde bude voják sloužit a jaký druh vojska mu vyhovuje. Jednotka je přiřazena brancům s ideálními zdravotními podmínkami. Čtyři - pro ty, kteří mají zdravotní problémy. V podstatě se čtyřmi mladými muži mohou sloužit v signálních nebo bezpečnostních silách.

Odrůdy artrózy

Odrůdy artrózy

Zda bude mladý muž najat, aby sloužil, závisí na typu onemocnění, závažnosti a stupni destrukce kloubu. Všechny typy artrózy mají podobné klinické projevy a jsou charakterizovány destrukcí chrupavkové tkáně a následnými poruchami vazů, tobolek, periartikulárních svalů a dalších částí kloubu..

Jak nemoc postupuje, způsobuje nejen akutní bolest, ztuhlost pohybu, otoky a zarudnutí, ale také vede k imobilizaci. V důsledku toho člověk ztratí schopnost pracovat a stane se invalidním. Mladí muži proto musí podstoupit úplné lékařské vyšetření při sebemenších příznacích a v případě potřeby podstoupit kvalitní terapeutické nebo chirurgické ošetření..

Gonartróza je deformující onemocnění kolenního kloubu. U tohoto typu artrózy je ovlivněna hyalinní chrupavka, která pokrývá výčnělky holenní a stehenní kosti. Příčiny onemocnění jsou: nadváha, poranění kolena, nadměrná fyzická námaha a náhlé pohyby při sportu. Příznaky gonartrózy jsou silná bolest během pohybu a hromadění tekutin v kloubu..

Tito pacienti jsou v zásadě osvobozeni od branné povinnosti. Pokud je však plánována konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok, je možný odklad armády. O šest měsíců nebo o rok později dostane mladý muž opět lékařské vyšetření, které rozhodne o otázce vojenské služby.

Vojenská lékařská komise neprovádí prohlídku, ale na základě předložených dokumentů vyvozuje závěr. Osteoartróza nebo změna chrupavky a kostní tkáně kloubních povrchů se projeví až ve třetí fázi onemocnění. Hlavními důvody vzniku tohoto typu artrózy jsou různá poranění a poranění..

Tato diagnóza je stanovena na základě rentgenového snímku a dalších vyšetřovacích metod. Chirurg a ortoped vydávají stanovisko, na jehož základě komise rozhodne o propuštění z armády. Praxe však ukazuje, že mladí muži se sekundární a dokonce primární artrózou kotníkového kloubu nechodí do armády.

Degenerativní-dystrofické změny v kyčelním kloubu vedou k tomu, že člověk cítí bolest při chůzi, vyvolává poruchy chůze a kulhání. Zatížení páteře je nerovnoměrně rozloženo. V důsledku toho se mohou vyskytnout tato onemocnění:

 1. skolióza;
 2. asymetrie kyčelních kostí a zvětšení šířky kloubního prostoru až o čtyři milimetry;
 3. atrofie stehenních svalů;
 4. zkrácení končetin.

Nejčastěji se endoprotetika provádí u mladých lidí. Deformující se koxartróza kyčelního kloubu předpokládá úplné uvolnění z armády.

Artróza nohy se projevuje zánětem v měkkých tkáních, který má destruktivní účinek na chrupavku. Nejčastěji se artróza nohou vyskytuje u lidí s diagnostikovanou plochou nohou. Příčinou tohoto onemocnění může být také trauma, vrozené anomálie a zhoršené zásobování nohou krví..

Klinické projevy: otoky kloubů, bolest při pohybu, zarudnutí a zánět. Diagnóza se stanoví pomocí rentgenové a počítačové tomografie. S touto chorobou lékaři nejčastěji rozpoznávají brance omezené kondice. Pacienti s deformací patní kosti jsou zcela osvobozeni od vojenské služby.

U meziobratlové spondyloartrózy jsou ovlivněny meziobratlové klouby. U mladých lidí se toto onemocnění může objevit v důsledku existujících plochých nohou, dědičné predispozice a zranění. Tento typ artrózy se projevuje bolestí a ztuhlostí v ranních hodinách, je diagnostikován pomocí rentgenového a magnetického rezonančního zobrazování. V závislosti na závažnosti onemocnění je spondyloartróza rozdělena do 4 stádií. Branci s touto diagnózou nejčastěji dostávají odpočinek od armády nebo jsou od branné povinnosti zcela osvobozeni..

Při zkoumání dokumentů brance, u kterého byla diagnostikována artróza ramenního nebo loketního kloubu, se lékaři při hodnocení rozsahu pohybu v kloubu spoléhají na tabulku. Posuzují se úhly flexe, extenze a únosu paží vyjádřené ve stupních. Loket je postižen mnohem méně často, ale pokud se nemoc neléčí, je plná nebezpečných komplikací. S takovou diagnózou může lékařská komise rozhodnout o odložení z armády. Po absolvování léčby se mladý muž může dostat do řady.

Závěr Komise

Závěr Komise

Na základě rentgenových snímků, CT a MRI vydávají lékaři vojenské lékařské komise závěr, který rozhoduje o osudu brance. Mladí muži s 1 stupněm artrózy podléhají odvodům do ozbrojených sil. Mladí lidé s artrózou kolene, zápěstí, talonavikulárního kloubu, patologie kloubní chrupavky ve střední části nohy jsou osvobozeni od armády při 2-4 stupních vývoje. Někdy jsou tito mladí lidé považováni za osoby s omezenou způsobilostí pro službu. V tomto případě je po ošetření jmenována nová lékařská komise..

Fáze 3 a 4 ploché nohy také zakazují rekrutování z vojenské služby. Jakmile branec obdrží konečný závěr o nezpůsobilosti, měl by mu být přidělen vojenský průkaz a odstraněn z vojenského rejstříku.

Vezmou do armády s artrózou nohy

Vezmou do armády artrózu??

„Berou do armády artrózu?“ - Mnoho mladých lidí ve vojenském věku se této otázky obává. Diagnóza „osteoartróza“ u mladých lidí je neobvyklá, protože onemocnění kloubů postihuje hlavně lidi po 40 letech, ale zejména po 60 letech 70% trpí artrózou. Mladí lidé však mohou mít také osteoartrózu. Hlavním důvodem jeho výskytu u adolescentů a návrhového věku mladých mužů jsou úrazy a dysplázie kloubů..

Riziková skupina

Mladý muž, branec, podléhající vojenské službě, může mít artrózu nebo sklon k rozvoji nemoci, pokud:

 • Došlo k těžkým zraněním, zlomeninám kostí, subluxacím, těžkým podvrtnutím vazivového aparátu;
 • Zabývá se profesionálním sportem (vzpírání, skákání, fotbal, hokej atd.);
 • Trpěl zánětlivými procesy v těle, což způsobilo komplikace;
 • Má kloubní dysplazii, tj. od narození existují určité odchylky ve struktuře, fyziologii, struktuře kloubů.

Pokud se některý z výše uvedených bodů shoduje, měl by být branec vyšetřen rentgenologem, který ke stanovení obrazu provede rentgenové záření. Na obrázcích v přítomnosti artrózy lze vidět kostní výrůstky podél okrajů kloubů (tzv. Osteofyty), dalším hlavním znakem artrózy je zmenšení mezikloubní mezery. Lékař (radiolog, revmatolog, traumatolog) může také na základě vyšetření identifikovat deformity kloubů. V tomto případě se vypočítají úhly odchylky od normální polohy kosti..

Artróza a armáda: jsou kompatibilní?

Pro verdikt lékařského odborníka ve vojenské registrační a zařazovací kanceláři jsou po důkladném prozkoumání nutné příslušné závěry lékařů. Je obtížné v nepřítomnosti říci, zda je mladý muž s artrózou vhodný pro armádu. Zde hodně závisí na doprovodných onemocněních (například na stupni plochých nohou, kyfóze a dalších onemocněních), na povaze a závažnosti samotné artrózy kloubů. Lékařská komise by měla věnovat pozornost stupni zúžení kloubního prostoru, kostním deformitám, stupni zhoršení chrupavkové tkáně.

Neexistuje tedy jednoznačná odpověď, že by lidé s artrózou nebyli odváděni do armády. Pojďme se podívat na Seznam nemocí, který je součástí nařízení o vojenských lékařských znalostech. Tento dokument definuje seznam nemocí, které mohou způsobit zpoždění nebo budou důvodem k odepsání vojenské registrace. Článek 68 o harmonogramu nemocí definuje stadia artrózy, které lze osvobodit od vojenské služby:

 • Osteoartróza 1. stupně: přítomnost osteofytů ne více než 1 mm od okraje kloubního prostoru; zúžení o méně než 50%;
 • Osteoartróza 2. stupně: osteofyty rostou více než 1 mm od okraje kloubního prostoru; zúžení o více než 50%; existuje subchondrální osteoskleróza a deformace konců kloubních kostí;
 • Osteoartróza stupně 3: osteofyty jsou velmi výrazné; rentgen neodhalí kloubní prostor; závažná deformita a subchondrální osteoskleróza kloubních konců kloubních kostí.

Osoby s artrózou v kloubech střední části chodidla a plochými chodidly stupně 3, vyjádřené silnou bolestí, exostózou, s příčnou nebo podélnou deformací, nejsou přijaty k vojenské službě. Ale pokud ploché nohy a artróza prvního stupně, pak bude ten chlap muset sloužit, nejčastěji dávají kategorii B..

Artróza kolenního kloubu může být důvodem k odpisu z armády, pokud lékaři odhalí silné zúžení kloubního prostoru na rentgenovém záření. Diagnóza „artrózy druhého stupně“ umožňuje nebrat brance do armády, ale vojenské registrační a vojenské služby často označují osobní záznam „dobrý“, protože je velmi obtížné přesně určit stupeň artrózy;.

Závěr

Odvedenec bude muset shromáždit všechny dokumenty, osvědčení, rentgenové záření, názory lékařů, aby prokázal vojenské komisi, že není vhodný pro vojenskou službu. Bude bráno v úvahu mnoho faktorů, které určují osud mladého člověka. S velkým množstvím nemocí, k nimž se přidává artróza, armáda nemusí „svítit“ na brance. Bude tedy záležet na závažnosti onemocnění, na příznacích onemocnění, které narušují normální provoz..

Vezmou do armády s artrózou nohy

Příčinou gonartrózy mohou být poranění kolen a poškození menisku, zánět, obezita, nadměrná námaha nebo náhlé pohyby během cvičení. Vysoké riziko vzniku onemocnění u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok k odstranění menisku: v takových případech se onemocnění vyvíjí u 9 z 10 pacientů.

Podle harmonogramu nemocí je pro uvolnění z hovoru nutné, aby se po ztenčení nebo odstranění chrupavky menisku gonartróza změnila v deformující formu. Nezáleží na tom, v jaké fázi je onemocnění: progresivní nebo artróza 1. stupně.

Brankář se ztenčeným kolenním meniskem nebude přijat do armády, pokud je společný prostor široký méně než 4 mm. Pokud je tato hodnota vyšší, nevyhne se mladík životu armády..

Rada pomoci brancům:

Chcete-li získat výjimku z artrózy od armády, musíte se řádně připravit na ponor a shromáždit balíček lékařských dokumentů. V takovém případě musí být závěr ošetřujícího lékaře v těchto dokumentech plně v souladu se zněním Seznamu nemocí. Pokud dokumenty chybí a mladík dlouho nekonzultoval s lékaři, může vojenská lékařská komise odmítnout poslat další vyšetření a rozhodnout se zavolat.

Pokud si mladý muž operoval kolenní kloub před zahájením průvanu, armáda pro něj bude odložena o nejméně šest měsíců. Po operaci má mladý muž právo na zpoždění 6 měsíců. K jeho získání bude branec potřebovat lékařské dokumenty potvrzující, že vyhledal lékařskou pomoc..

Osteoartróza kotníku, jsou vzati do armády?

Kotníkový kloub je velký (velký), takže podmínky pro propuštění z armády budou podobné uvolnění pro gonartrózu. V této situaci věnujte pozornost přítomnosti deformity a šířce spojovacího prostoru. Pokud šířka nepřesahuje 4 mm, máte právo na výjimku z vojenské služby.

K potvrzení diagnózy ve vojenské registrační a zařazovací kanceláři je nutné poskytnout vojenské lékařské komisi závěr lékaře (ortopeda nebo chirurga) a rentgenové snímky kotníku.

Koxartróza a armáda

Stejně jako u jiných typů artrózy bude i zde probíhat vyšetření podle článku 65 Seznamu nemocí. V případě deformující artrózy se umístí kategorie bez náboru „B“, pokud je šířka kloubního prostoru 2–4 milimetry. Pokud onemocnění získalo výrazný charakter a je doprovázeno deformací osy končetiny o více než 5 stupňů a šířka kloubního prostoru je menší než 2 mm, lékaři přiřadí brannou kategorii „D“.

Kategorie způsobilosti pro artrózu talusu

Artróza talokalcaneonavikulárního kloubu se obvykle vyvíjí u mladých lidí s plochými nohami, ale výskyt anomálie může být způsoben jinými důvody. Patří mezi ně poranění nohou, zánět a vrozené abnormality. Příznaky onemocnění jsou podobné jako u jiných typů artrózy. Postižená oblast je zanícená a oteklá, pacient cítí silnou bolest při ohýbání nohy nebo při chůzi.

Vojenská lékařská komise kontroluje, jak artróza talonavikulárního kloubu a armády souvisí podle článku 68 rozpisu nemocí. Mladí lidé s posttraumatickou deformitou patní kosti se snížením Belerova úhlu na 10 stupňů a artrózou kloubu jsou osvobozeni od branné povinnosti.

Přítomnost artrózy talokalkaneonavikulárního kloubu je v takových případech potvrzena počítačovou tomografií a rentgenografií.

S úctou, Artem Tsuprekov, vedoucí oddělení pro lidská práva ve službě pro pomoc pracovníkům zákona.

Pomáháme brancům legálně získat vojenské ID: 8 (800) -333-53-63.

Vezmou do armády artrózu?

Publikováno Vojenskou lékařskou vysokou školou 02/26/2020

Jsou povoláni do armády s artrózou? Pomůžeme ti!
V současné době je otázka relevantní, jsou odvezeni do armády s artrózou? Onemocnění často vzniká z dědičné predispozice, nedávného zranění. Pravděpodobnost vzniku artrózy se zvyšuje v přítomnosti zánětlivých infekčních onemocnění. Stupeň vhodnosti pro vojenskou službu za přítomnosti tohoto onemocnění závisí na stupni deformace postiženého kloubu, lokalizaci patologických změn.

Základní nuance

Stejně jako ploché nohy je artróza kloubů poměrně běžnou diagnózou. Při stanovení kategorie platnosti věnujte pozornost následujícím funkcím:

 • závažnost degenerativních změn (poškození velkých nebo malých kloubů);
 • přítomnost nebo nepřítomnost osteofytů;
 • velikost společného prostoru;
 • stupeň odchylky kostí od správné polohy.

Přítomnost doprovodných onemocnění kromě artrózy 1. stupně ovlivňuje také stanovení stupně vhodnosti. Patří mezi ně následující patologie:

 • kyfóza páteře;
 • zánětlivá onemocnění orgánů muskuloskeletálního systému;
 • plochá chodidla.

Skupiny použitelnosti

Pokud je diagnostikována artróza, lze přiřadit následující kategorie vhodnosti:

 • v přítomnosti kategorie „A“ je mladík podroben branné povinnosti;
 • mladý muž, který obdržel kategorii „B“, je vhodný pro vojenskou službu, ale s určitými omezeními;
 • osoby s kategorií fitness „B“ nepodléhají odvodům v době míru. Mobilizují se, pouze když vypukne válka;
 • mladí lidé s kategorií fitness „G“ jsou dočasně osvobozeni od vojenské služby. Taková kategorie branců je vybavena zpožděním nezbytným pro operaci a následnou rehabilitaci;
 • chlapci s kategorií „D“ jsou zcela osvobozeni od vojenské služby.

Stupeň artrózy

V případě artrózy 2. stupně, která je doprovázena silnou deformací chrupavky nebo subchondrální osteosklerózou, má branec právo dostávat kategorii „B“. Navíc je podroben propuštění z armády. Mladý muž trpící artrózou 2. stupně je vyřazen z vojenského rejstříku.

Pokud má pacient návrhový věk artrózy stupně 3 nebo 4, je mu přiřazena kategorie „D“. Na lokalizaci patologických změn nezáleží. Navíc v postižené oblasti jsou osteofyty větší než 1 mm.

Onemocnění je navíc charakterizováno dalšími nepříznivými příznaky:

 • přítomnost zjevných známek destrukce chrupavky;
 • zmenšení velikosti odpovídající mezery na 2 mm.

Kategorie „B“ je přiřazena, pokud jsou velké klouby postiženy deformující artrózou:

Přítomnost artrózy talusového kloubu

Nemoc, jako je artróza talokalcaneonavikulárního kloubu, obvykle nastává, když má mladý člověk ploché nohy.

Vzhled patologie může být spuštěn z následujících důvodů:

 • přítomnost poranění nohou;
 • vrozené anomálie;
 • přítomnost zánětlivého procesu.

Za přítomnosti tohoto onemocnění se v postižené oblasti objeví edém. Mladý muž s artrózou talokalcaneonavikulárního kloubu často trpí silnými bolestmi při ohýbání končetin při chůzi.

Co je artróza kolenního kloubu?

K artróze kolenního kloubu dochází v důsledku zhoršení buněk tkáně chrupavky. Stávají se tenčími, částečně ztrácejí pružnost.

V případě artrózy kolenního kloubu jsou narušeny následující funkce buněk chrupavky:

S tímto onemocněním dochází k ostrým bolestem, funkce kloubů jsou omezené. To vede k vážnému poškození tkáně chrupavky a deformaci kloubu..

Aby se zabránilo artróze kolenního kloubu, doporučuje se omezit konzumaci následujících potravin:

 • jídla bohatá na nasycené tuky;
 • uzeniny;
 • konzervovaná zelenina;
 • sycené nápoje;
 • tučné masové pokrmy;
 • alkoholické nápoje.

Ve stravě mladého muže by měly být přítomny tyto potraviny:

 • nízkotučné rybí pokrmy;
 • olivový a lněný olej;
 • čerstvé ovoce;
 • pokrmy z čerstvé zeleniny.

Aby se snížila pravděpodobnost onemocnění, doporučuje se zdržet se špatných návyků: zneužívání alkoholu, kouření. To je způsobeno skutečností, že toxické látky mají negativní vliv na stav kostí a vnitřních orgánů..

Jako preventivní opatření můžete pravidelně cvičit. Vhodná gymnastika zlepšuje krevní oběh, aktivuje proces přirozené regenerace buněk. Cvičení zlepšuje imunitu. Jsou určeny k posílení šlach, vazů, svalů. Cvičením může zlepšit stav kolenních kloubů. Kromě toho můžete za účelem prevence pravidelně užívat koupele. Přidávají borové větve, mořskou sůl, terpentýn, med.

Jaká omezení lze uvalit?

Za přítomnosti deformující se gonartrózy (bez ohledu na stupeň onemocnění) se na mladého člověka vztahuje celoživotní osvobození od branné povinnosti. Pokud branec omezuje výhradně meniskus, může mu být na dobu 6 měsíců udělen dočasný odklad od armády. V tomto případě je nutné, aby šířka mezery nebyla větší než 0,44 cm. Po dokončení rehabilitačního období musí mladý muž znovu projít příslušnou provizí.

Pokud má mladý muž na základě branné povinnosti koxartrózu, je pozorována deformace kyčelního kloubu. Pokud dojde k takové nemoci, mohou se objevit následující příznaky:

 • změna chůze;
 • výskyt ostré bolesti.

V případě silné deformace kloubu, při které je velikost mezery menší než 0,2 cm, má mladý muž právo být zařazen do kategorie „D“.

U plochých chodidel 3 a 4 stupně je pozorována degenerace odpovídajícího kloubu chodidla. V tomto případě je branci přiřazena kategorie „B“. U pokročilejší formy onemocnění může mladý muž očekávat, že obdrží kategorii „D“.

Pokud pociťujete bolest při chůzi nebo cvičení, doporučujeme podstoupit důkladné vyšetření. V případě potřeby musíte provést rentgenové vyšetření. U výsledného obrazu se doporučuje konzultovat s ortopedem nebo chirurgem.

Armádní zátěže a bolavé klouby jsou nekompatibilní!

Navzdory skutečnosti, že artróza je poměrně časté onemocnění, neměli byste doufat v bezpodmínečné propuštění ze služby.

Nejprve nezapomeňte na nadcházející lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a zařazovací kanceláři, kde jsou často jednoduše ignorovány ústní stížnosti mladého muže na jeho zdraví, které nebyly nic potvrzeny. Výsledná kategorie vhodnosti bude záviset na stupni, lokalizaci nemoci a dalších nuancích.

Nadcházející pracovní zátěž může způsobit nejrůznější komplikace, ale hlavním úkolem vojenské registrační a zařazovací kanceláře je, aby ten chlap sloužil předepsaný rok v armádě a zhoršení kloubů bude výhradně vaším problémem.

Jediným správným rozhodnutím je kontaktovat společnost „Military Medical Collegium“, která pomáhá brancům bez ohledu na složitost situace získat vojenský průkaz a udržet si tak zdraví a nervy po dobu 11 let. Tým zkušených právníků a kvalifikovaných lékařů zváží váš konkrétní případ a vyvine další taktiku. Více než 5 000 mladých lidí, kteří využívají naše služby, bylo ze služeb legálně osvobozeno.

Zavolejte nám a zaregistrujte se na bezplatnou konzultaci na čísle 8 (800) 775 10 56 nebo nechte požadavek na webu a my určitě najdeme právní řešení vašeho problému.

Vezmou do armády s artrózou kloubů 1 a 2 stupně

Publikoval Maxim Bezzubov dne 24.01.

Artróza je degenerativní-dystrofické onemocnění kloubů s destrukcí kloubní tkáně a deformací kostí. Je doprovázen bolestivým syndromem během cvičení, omezenou pohyblivostí kloubů, chrupavkami a svalovým napětím v oblasti kloubů. S přidáním zánětlivého procesu je možný otok, lokální hypertermie a zvýšená bolest. V medicíně se rozlišují 4 formy onemocnění, z nichž některé nejen způsobují nepohodlí člověka, ale také ukládají určitá omezení fyzické činnosti a profesionální činnosti. Mnozí se proto zajímají o otázku, zda jsou vzati do armády s artrózou?

Kategorie trvanlivosti

V průběhu vojenské lékařské komise je branci přiřazena jedna z kategorií fitness:

 • Dobrý;
 • B - vhodné s nevýznamnými omezeními;
 • B - omezené použití (nevyvolává se v době míru);
 • G - dočasně fit (přiděleno do konce období zotavení pro rekruty, kteří podstoupili operaci);
 • D - nepodléhá branné povinnosti.

Další informace o tom, jak se zobrazují kategorie vojenského fitness, si přečtěte.

Fáze artrózy

Patologie se vyvíjí postupně ve 4 fázích. V 1. stadiu onemocnění není doprovázeno výraznou klinikou - pacient může někdy během pohybu slyšet prasknutí kloubu. Může se objevit bolestivý syndrom, který zmizí sám.

Fáze 3 je doprovázena 80% ztenčením kloubní tkáně a zmizením kloubního prostoru. Kosti jsou pokryty osteofyty. Bolestivý syndrom je zastaven léky.

Ve 4. stupni je chrupavka úplně zničena. Léková terapie je neúčinná - k výměně kloubu je nutný chirurgický zákrok.

Vezmou do armády artrózu?

Kategorie vhodnosti je přidělena během vojenské lékařské komise na základě stupně vývoje patologického procesu a doprovodných nemocí. K diagnostice artrózy a jejího stadia je předepsán rentgen.

Artróza 1-2 stupně

Artróza 1 a 2 stupně není kontraindikací pro odvod, zatímco branec by neměl mít výrazný bolestivý syndrom a kloubní lumen by neměl být větší než 4 mm.

V případě artrózy 1. stupně je přiřazena kategorie „A“ a v případě artrózy 2. stupně kategorie „B“.

Artróza nohy

Degenerativní-dystrofické změny v noze jsou výsledkem předchozích poranění, zánětu nebo plochých nohou. 1-2 stupně nemoci nejsou omezením služby.

Deformující artróza

Deformační forma patologie ovlivňuje velké spojovací prvky. Ve stadiu 1 choroby je přiřazena kategorie „A“ nebo „B“.

Ve stádiu 2 artrózy se společnou mezerou ne 4 mm má branec omezené použití a nemůže v době míru sloužit v ozbrojených silách.

Artróza kyčelního kloubu

Koxartróza je doprovázena dystroficko-degenerativními změnami v kyčelním kloubu. Je doprovázeno závažnými příznaky, které doprovází bolest v páteři v důsledku nesprávného zatížení, asymetrie kyčelních kostí a svalová atrofie.

Při diagnostice artrózy kyčelního kloubu s kloubním prostorem 2–4 mm je chlapci přiřazena kategorie „B“. Pokud je vůle menší než 2 mm, vydává se výjimka z provozu - kategorie „D“.

Artróza kotníku

Artróza artikulace kostí dolních končetin s nohou 1. stupně neomezuje vojenskou službu. S rozvojem onemocnění a jeho přechodem do 2. stupně však kloubní lumen klesá na 4 mm. V tomto případě není mladý muž povolán.

Talonavikulární artróza

Tento typ artrózy kloubu je doprovázen tvorbou silných výrůstků na kloubu a kostní tkáni. Již ve fázi 2 se pacient potýká se syndromem silné bolesti a omezenou pohyblivostí. Proto je v této fázi člověk zcela osvobozen od služby v ozbrojených silách, protože jakákoli fyzická aktivita je pro něj kontraindikována..

Artróza kolene

Artróza kolenního kloubu 1. stupně není kontraindikací pro vojenskou službu, protože zde není klinika a není narušena kloubní pohyblivost.

Již ve fázi 2 však může být mladému muži přidělena kategorie G nebo B. K tomu jsou nutné následující indikace: artróza kolenního kloubu o 2-3 stupních, komplikovaná kyfózou (ploché nohy, osteofyty o průměru větším než 1 mm).

Další informace o tom, co znamená kategorie D ve vojenské registrační a zařazovací kanceláři, si nás přečtěte.

Artróza ramen a loktů

Tato forma artrózy je diagnostikována jen zřídka. V 1. stadiu onemocnění je branec uznán za částečně způsobilého pro službu v ozbrojených silách. 2 stupně artrózy ramenních a loketních kloubů, mladý muž je zcela osvobozen od hovoru.

Zohledňuje se umístění degenerativně-dystrofických procesů, jejich stupeň, závažnost kliniky a přítomnost souběžných onemocnění..

 • Legislativa ve vojenských zákonech se často mění, takže informace někdy zastarávají rychleji, než je můžeme aktualizovat na webových stránkách.
 • Všechny případy jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Základní informace nezaručují řešení vašich konkrétních problémů.

Proto pro vás nepřetržitě pracují odborní konzultanti!

 1. Zeptejte se prostřednictvím formuláře (níže) nebo online chatu

Články O Burzitida